Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Worte des Bertolt Brecht

Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει
 όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσειBertolt Brecht

2 σχόλια: